"noen rettigheter er reservert"Creative Commons er en internasjonal ideell organisasjon, grunnlagt i Norge i 2001, med det mål å

fremme kreativ gjenbruk av litterære og kunstneriske arbeider, enten disse
er opphavsrettslig beskyttet eller er i det fri. Gjennom sine opphavsrettslisenser
tilbyr Creative Commons forfattere, kunstnere, forskere, lærere og
andre muligheten til å velge mellom beskyttelser og friheter som muliggjør
deling gjennom en tilnærming som best kan beskrives med ordene: "noen
rettigheter er reservert".