mennesker2.jpgDet er spesielt tre typer bruk av foto på Internett som det syndes mye med i dag.


  1. Legge ut bilder av andre personer
  2. Kopiere bilder som andre har lagt ut
  3. Publisere andres bilder

For det første er det ikke lov å publisere bilder av andre personer uten dennes/disses tillatelse. Og har personene gitt deg tillatelse kan de når som helst trekke sin tillatelse og du må umiddelbart fjerne bildet. Lovene som regulerer dette er §45c, §54 og §55 Åndsverksloven, samt §246, §247 og §390a i Straffeloven. Du kan få stor bot og i verste fall få fengsel om du har lagt ut noe som en person er svært uenig i og du i tillegg nekter å fjerne dette. Tenk over dette neste gang du offentliggjør bilder av venner på Facebook, Nettby eller andre steder.

Å kopiere bilder som allerede ligger på nett er i dag svært vanlig. Det ser ut til at man antar at alt som ligger der kan fritt kopieres. DET er feil. Du kan ikke kopiere noe uten å spørre først. Du gjør en eksemplarfremstilling uten å spørre og det er ulovlig. Dette er også regulert av førstnevnet lover. Noen ser ut til å tro at så lenge man kan høyre-klikke på bildene og de ikke er beskyttet så har man lov, det er altså feil! Alt som ligger på nett er reglert av lover og det meste er regulert av Åndsverkloven. Skal du imidlertid kopiere og bare bruke til privat bruk, er dette lov etter gitt regler.

Har du kopiert et bilde som ligger på nett, eller digitalisert et bilde fra en bok ved å scanne, og vil legge dette på nett er dette i utgangspunktet ulovlig. Du kan ikke ta et bilde fra en annen nettside og legge dette på din egen side helt uten videre. Send en mail og spør om lov, med mindre du har funnet en side med gratismateriale.

Om bruk av bilder på nett se også denne bloggen om Creative Commons http://www.creativecommons.no/kariaas/
Søk på CC bilder: http://search.creativecommons.org/#