342px-Coat_of_Arms_of_Norway.svg.pngNorsk opphavsrett i korte trekk


 • Opphavsretten er sikret gjennom åndsverkloven.
 • Opphavspersonenhar rett til bruk, kopiering og offentliggjøring av åndsverket sitt.
 • Som åndsverk regnes alt vi skaper av produkter som det er en grunnleggende idé bak. Det må ha preg av noe nytt og originalt, og være uttrykk for individuelt skapende.
 • I Norge trenger man ikke å merke åndsverket med en ”copyright” ©. Åndsverket er uansett beskyttet gjennom åndsverkloven.
 • Generelt er et åndsverk vernet i 70 år etter opphavspersonens død. Da kan det fritt kopieres og brukes uten at man må betale for det. Men det er forskjell på for eksempel ”Brudeferden i Hardanger” og et foto av ”Brudeferden i Hardanger”. Bruker du en annens foto av et verk så inntrer åndsverkloven og har nye 15-50 år med vern.
 • Fotografiske bilder er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det år bildet ble laget.
 • For lydopptak og film er vernetiden 50 år etter offentliggjøring.
 • Katalog e.l. som er vernet har vern i 10 år regnet fra utløpet av det år arbeidet ble utgitt.
 • Å gjøre opptak av et TV- eller radioprogram til bruk i egen undervisningsvirksomhet innebærer en eksemplarfremstilling. Kontakt Norwaco.
 • Kopiering av innhold som er lagt ut på Internett uten opphavsmannens samtykke, er ikke tillatt.
 • Digitalisering og offentliggjøring er ikke lov uten opphavsmannens samtykke.
 • Det er opphavspersonen som har enerett til å kopiere og fremby åndsverket offentlig, dersom han eller hun ikke har gitt fra seg disse rettighetene gjennom avalter. Det betyr at å kopiere et bilde på nettet er ulovlig, med mindre du har spurt om lov. Du gjør da en eksemplarfremstilling – lager et nytt bilde av andres bilder og dette er ulovlig.
 • Det er lov å sitere fra et åndsverk, for eksempel en kort tekst, uten å betale for det. Du må oppgi kilden. Dette reguleres av sitatretten.
 • Det er straffbart å bryte åndsverkloven. Man kan også bli nødt til å betale erstatning og i ekstreme tilfeller gå i fengsel. Dette reguleres av straffeloven.
 • Det finnes avtaler som regulerer opphavsretten ytterligere. Når man for eksempel er ansatt i en avis, har man gitt arbeidsgiveren rett til å bruke tekstene og bildene man produserer. Det er også egne avtaler for skoleverket med hensyn til kopiering fra aviser og bøker. Kontakt Kopinor. Er du student så ”eier” skolen dine oppgaver og kan fritt bruke disse.
 • Spør først, så slipper du problemer. Skriftlige bekreftelser er alltid en fordel. Være sikker på at det er rettighetshaveren eller en som forvalter rettighetene, som har gitt deg tillatelse.
 • Å offentliggjøre et bilde av en person i mediene uten personens tillatelse er ulovlig. Dette reguleres av åndsverkloven § 45C. Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:
  • bildet har aktuell og allmenn interesse, personen er mindre viktig enn hovedinnholdet
  • bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse
  • den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet
  • Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

 • Spesielt for multimodale tekster I bestemte tilfeller skal produsenten alltid innhente særskilt tillatelse fra rettighetshaveren. Disse tilfellene er:
  • bruk av musikk i politisk, religiøs eller pornografisk sammenheng
  • bruk av musikk i spillefilm el. reklameproduksjon
  • ønske om å sette ny musikk til eksisterende tekst
  • ønske om å oversette originaltekst til et annet språk eller gjendikte denne
  • ønske om å sette ny tekst til eksisterende musikk
  • førstegangsinnspilling av musikk i kommersiell sammenheng
  • sampling og/eller fragmentarisk reproduksjon av beskyttede musikkverker