boker.jpgMultimodale tekster inneholder ofte både tekst, lyd og bilde. Det er i dag mer og mer brukt i skolen og er egne læreplamål i KL06. For å kunne jobbe med disse tekstene er det ofte nødvendig med tilgang til lyd, foto og tekst. Det er ikke alltid at man vil at elevene skal lage alt selv. Da er det viktig å vite om regler som gjelder.

  1. Lyd
  2. Bilde
  3. Tekst

Det er flere nettsteder som tilbyr gratis musikk. Elevene har ikke lov å legge inn musikk fra egen CD eller laste ned en MP3 fra nettet til prosjektet sitt. Det er viktig at man er nøye med reglene når man er en offentlig skole. Mange mener at det er ok så lenge den multimodale teksten ikke blir offentliggjort på nett og det er tildels sant. Men har man en garanti for at ikke elvene selv legger dem ut? Men YouTub et klikk unna så er det svært fristende for mange elever å legge dette ut. Skolen kan få problemer på lik linje som foreldrene om elevene blir tatt for kopiering. En annen ting er å lære opp elevene til hva som er lov og hva som er stjeling.
Bilder som elevene laster ned er heller ikke lov å bruke, lær dem å bruke bilder som er gratis.

Tekster fra forfattere som er døde for 70 år siden, eventyr og myter er lov å digitalisere og legge ut. Skal elevene bruke dikt eller andre tekster må de spørre først. Det koster ofte penger å bruke nyere litteratur.

Det som også er viktig å vite er at foreldre bør informeres og spørres før barna legger noe ut på nett. Når barna og skolen legger ut sine arbeider er det de som er opphavsberetiget, de eier verket og da er dere beskyttet av de samme lovene. Det er ikke forskjell på et lukket nettsted og et åpent. Foreldre skal informeres og spørres.