CC.png

Velkommen til Wikien om opphavsrett


Hva er reglene for å legge ut bilder fra klassefester? Kopiere musikk? Bruke bilder fra museer i skoleoppgaver? Det skal vi prøve å gi svar på her.


Opphavsrett har vi hatt siden slutten av 1700-tallet. Den tar sitt utgangspunkt i beskyttelse av opphavsmannens rettigheter (droit d'auteur). Opphavsretten skal sikre at den som skaper et åndsverk skal kunne høste fruktene av sitt arbeid, bidra til økt åndsverkproduksjon i samfunnet, sikre investeringer, bidra til effektiv distribusjon og balansere mellom rettighetshavernes og brukernes interesser.

Unntak gjelder for:
  • Kopiering til privat bruk
  • Kopiering som erstatning for utlån i bibliotek
  • Kopiering til bruk i undervisning
  • Kopiering til intern bruk i virksomheter (etter avtale mot vederlag - avtalelisens)
  • Deling av lenker slik Google gjør og vi gjør på Pinterest - ER faktisk ulovlig! Pr i dag....men her jobbes det i kulissene.


Opphavsrett er den retten skaperen av et //litterært//, //vitenskapelig// eller //kunstnerisk// //åndsverk// har til verket. Den som har skapt verket kan velge å la andre fritt få lov til å utnytte det, eventuelt at det kan utnyttes på visse måter og på nærmere angitte vilkår. Han kan også velge å overdra opphavsretten helt eller delvis til andre.
Det er mye usikkerhet omkring opphavsrett og publisering. Her vil du finne informasjon om hvilke regler som gjelder for bilder, musikk, film, TV, radio og Internett. Sidene henvender seg til elever, studenter og lærere.
På grunn av den digitale revolusjonen er skillene mellom produsenter og forbrukere visket ut. Alle er i dag bare noen klikk unna produsentrollen. Vi går rundt med avansert foto og filmutstyr i lommen, vi håndterer PC og Internett med den største selvfølelighet.


(April 2012) Debatten rundt lovligheten av å dele har fått nytt liv etter at Pinterest.com ble introdusert. Å dele bilder slik er helt klart ulovlig i følge Fellesforbundet Foto-Norge. Like herlig deler vi masse! Vi elsker å vise hva vil liker og vi elsker å samle - 80% av brukerne på Pinterest er damer :-)

external image skjermbilde-2012-02-07-kl-09-40-532.png?w=300
Anbefaler dere å høre på Sofaprat om denne problematikken av Arnt Eriksen og Thomas Moen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VQ210HDs_Vg&w=560&h=315]

Ny avtale med KopiNor.

Nå har lærere lov til å kopiere digitalt, legge ut på LMS og scanne inn tekster. Dette letter hverdagen til mange lærere. Det å kunne legge det man har scannet ut på et LMS er helt spesielt. Det betyr at man eksemplarfremstiller stoff som egentlig bare er på papir og gjør det lettere for andre å eksemplarfremstille. Dette er en helt unik avtale. Dette er ikke lov for noen andre! Les avtalen her.

photo-face.jpg
Sidene er laget av Marianne Hagelia. Feil og oppdateringer kan sendes til marianne@hagelia.no
.